Včelstvo je organizovaná společenská jednotka. Tvoří ho jedna matka, cca 50 000 dělnic a 300-600 trubců. Na činnost včelstva má výrazný vliv počasí. V zimním období jsou včelstva stažena do chumáče, kdy včely vytvářejí několik vrstev kolem matky a udržují teplotu. Podle teplot se mění postavení včel v chumáči. Již po slunovratu začíná plodování a v jarní období již včelstvo začíná pilně pracovat - nosí vodu, pyl a sladinu. Tím dochází k rychlému rozvoji, narůstá počet včel. V tomto období je nutné včas přidat prostor pro ukládání medu a umožnit včelám stavějí nového díla na mezistěnách a stavebních rámcích, jinak dochází k rojení. V období srpna se již včelstvo připravuje na zimu.

Včela se vyvíjí proměnou dokonalou - tzn. z vajíčka, které se mění v larvu, larva v předkuklu, předkukla v kuklu a nakonec se z buňky líhne "hotová" včela. Poslední vajíčka matka klade zpravidla nejpozději začátkem října. Vajíčko je protáhlé, zaoblené na koncích. Podle počtu chromozomů je rozhodnuto, zda se z něj vyvine matka, dělnice nebo trubec. Vajíčka a ještě i larvy můžeme pozorovat v buňkách plástů. Kukla se již vyvíjí pod víčkem. Včelí larva vypadá jako červ a během svého krátkého vývoje mnohonásobně zvětšuje svoji velikost, několikrát se svléká. Kukla již vypadá jako dospělá včela, ale stále se vyvíjí a je zpočátku bílá.

Průběh vývoje včel z knihy "Víkendový včelař".

 

Dělnice

Dělnice rozlišujeme na mladušky a létavky. Mladušky udržují teplotu, vlhkost a čistotu v úlu, stavějí nové plásty a tmelí škvíry, krmí plod, matku a mladé trubce, střeží bezpečnost včelstva a zpracovávají donesený nektar na med. Létavky přinášejí vodu, nektar, pyl a tmel. Podílejí se i na větrání úlu, střežení česna apod. Dělnice se dožívají v období plné činnosti kolem 6-8 týdnů, v zimním klidovém období 7-9 měsíců. Vývoj dělnice z vajíčka trvá 21 dnů.

Trubci

Trubci jsou včelí samci a jsou snadno rozeznatelní od dělnic - mají větší a zavalitější tělo. Ve včelstvech žijí jen v letních měsících. Jejich úkolem je oplození matek. Jinak ve včelstvu nepracují a nechají se krmit od ostatních včel. Páření s matkami probíhá na shromaždištích trubců a to za letu. Trubčí shromaždiště jsou v přírodě přesně vymezená místa. V červenci nebo srpnu začnou dělnice trubce vyhánět z úlů a matka přestane klást do trubčích plástů. Trubčí buňka je oproti té dělničí výrazně větší a vývoj trubce trvá 24 dnů. 

Včelí matka

Úkolem matky ve včelstvu je kladení vajíček. Může klást až 1 500 vajíček denně. Tím je zajišťována obnova a růst včelstva. Od dělnic se matka odlišuje velikostí - má dlouhý zadeček, který vyplňují pohlavní orgány. Žije 3-4 roky. Matka vylučuje feromon, který je významný pro udržení soudržnosti celého včelstva. Matku doprovází mladušky, které ji krmí a čistí. Matka se líhne z matečníku, který je výrazně větší, než buňka dělnice i trubce. Vývoj matky trvá 16 dní. Pokud bylo založeno více matečníků, první vylíhnutá matka zpravidla ostatní vykouše. Nová neoplozená matka vyletuje po několika dnech na snubní prolety, kdy se páří s několika trubci a po několika dnech po spáření začíná klást vajíčka. Spermie má uložené v semenném váčku, z něhož je schopna čerpat několik let. Pokud matka přestane klást souvisle (mezerovitý plod), je třeba ji vyměnit.


 

Značení matek

Aby měli včelaři přehled o stáří matek, vytvořili pravidla barevného značení v pětiletých cyklech. K označení matek slouží acetonová barva nebo značkovací fix (běžně k dostání ve včelařských prodejnách). Matku uchopíme za hruď a barvu vetřeme do chloupků. Dále je možné na barvu ještě přilepit štítek s číslem. Vždy je nutno s matkou zacházet opatrně a nemačkat zadeček.Pro ještě větší názornost tabulka
 

ModráBíláŽlutáČervenáZelená

20102011201220132014

20152016201720182019

20202021202220232024

 

Chov matek

Pro výměnu matek ve vlastních včelstvech, navýšení jejich počtu anebo na prodej, včelaři produkují matky či matečníky (buňky s budoucí matkou). Způsobů existuje mnoho, všechny využívají přirozené instinkty včel, které by se v určitých momentech pustily do výchovy nové matky i bez včelaře.

Oddělek

Tvorba oddělků představuje nejjednodušší způsob množení včelstev. Z mateřského úlu se odebere několik plástů - plodových i zásobních - i se včelami a vytvoří se tak nové včelstvo. Včely, které brzy pocítí osiřelost, jsou schopny si z mladých larviček vychovat novou matku samy. Včelaři ale většinou přidávají do oddělku zralý matečník (buňku s matkou těsně před vylíhnutím) anebo rovnou oplozenou matku.