Partneři
Mstsk ad Kopivnice Obecn ad Zviice Nadace esk poty Museum Fojtstv Kopivnice Moravskoslezsk kraj Restaurace pod katany Kopivnice

Vážení přátelé včelaření a kopřivničtí včelaři ZO Kopřivnice

Dnem 1.4.2022 se zadáním adresy www.vcelari-koprivnice.cz dostáváte do startovní verze nového webu kopřivnických včelařů a není to prosím žádný aprílový vtip!. Mění se jeho vzhled, funkčnost a i obsah. Webmaster, pod tlakem řady okolností a po předchozí konzultaci s některými členy výboru ZO ČSV přistoupil ke zveřejnění nové verze i když není zdaleka úplná co do obsahu a rozsahu.. Čekat na úplnost všech stránek a jejich dokonalou funkčnost by mohlo oddalovat jeho zprovoznění. Veřejně neviditelná připravovaná nová verze, nevytváří tlak na intenzivnější činnost webmastera a budoucích editorů.  
Nejpodstatnější vlastností nového webu jeho přizpůsobování se velikosti displeje zařízení, kterým si obsah webových stránek prohlížíte. Cílem je, aby téměř na každém zařízení, umožňující přístup, byl čitelný a ovladatelný. Ode dneška si ty naše včelařské můžete prohlížet v chytrém telefonu, tabletu, notebooku, počítači a i na chytrém televizoru. Nejde to v chytrých hodinkách. Ty jsou na to už příliš malé. 
Druhou podstatnou vlastností je umožnění i jiným opsobám, než jen webmasterovi, upravovat obsah jednotlivých stránek. Může to být prakticky kdokoliv, komu bude uděleno právo editora, takové změny provádět. Je to možnost, jak omezit závislost obsahu na jediné osobě. Editor nemusí umět programovat, ale znalost práce ve wordu nebo podobném textovém editoru na základní úrovni je dobrým základem. (Je to ale trest pro autora, musí chtě nechtě editory vybavit příručkou a tu musí napsat.) Znalost práce s prostředky k vytváření webových stránek by mohla vést k vytvoření několika webmasterů. Kdokoliv projeví zájem o spolupráci v tvorbě  a provozování webu je webmasterem vítána. Kdo se cítí na to, že by mohl pomoci, kontaktujte prosím webmastera, který Vás blíže seznámí s rozsahem a možnostmi spolupráce. Nespoléhejte se na to, že se asi někdo přihlásil a Vás již nebude zapotřebí. Čím víc nás bude, tím líp pro tuto naši včelařskou prezentaci.

Na spolupráci s Vámi, dosud pro mne "neviditelnými" se dopředu těším. Doufám, že se najdou další nástupci kronikářů, teď již těch, kteří používají IT technologie.

Do nových stránek byly připraveny a obsahově přeneseny jen některé informace, které se úzkému kruhu "návrhářů" zdají jako podstatné a trvale zveřejňované. Jsou tam ovšem i s vědomím, že nejsou některé již aktuální a tak budou postupně aktualizovány a doplňovány. Dnešním dnem Vás rozhodnutím o spuštění nové verze webu nezbavujeme přístupu na původní webové stránky. Budou dostupné proto, abyste pomohli obsah těch nových finalizovat. Webmasterovi nebo kterémukoliv členu výboru ZO si můžete postěžovat, že Vám tam něco schází, co tam bylo a nebo že by bylo dobré, kdybyste tam mohli najít něco úplně nového co by vám bylo ku prospěchu 

31.3.2022 Členská schůze ZO ČSV Kopřivnice, restaurace Pod Kaštany, zahájení 16:30

 

Na programu bude zejména poskytnutí základních informací:

  • ke spolku
  • o současném zdravotním stavu (př. Oldřich Němec, př. Kaňa Josef ml.) 
  • o tom, co nás čeká v letošním roce (př. Němec, př. Košťál)
  • představení nového webu ZO (př. Pavel Matula)
  • diskuze

Všechny Vás poprosíme o vzájemné sdílení této informace, protože ne všichni mají email a ne všichni se do emailu dívají každý den.  A o vwebu to může platit také. Dofáme, že se sejdeme v hojném počtu, když už nám to covidová situace dovoluje.

Na shledání na schůzi se těší výbor ZO.