Náš spolek byl založen v roce 1919. Když se podíváme do kalendáře, tak zjistíte, že spolková činnost je včelaři z Kopřivnice provozována již více jak 100let. Toto výročí si ZO připomennula slavnostní schůzí v lednu roku 2019. V tomtéž roce byla Muzeem Fojtství v Kopřivnici s účastí ZO ČSV Kopřivnice uspořádána výstava se včelařskou tématikou. Toto výročí připomněl v tomto roce i Festival medu a písničky. V rámci tohoto festivalu byl uveden i filmový dokument, Něco o včelařích kopřivnických z dílny MHF vytvořený Miroslavem Hofmanem, dokumentující oněch 100let.

Historie včelaření má své kořeny v hlubokém dávnověku. Už pralidé med vybírali divoce žijícím včelám.

Ve středověku byl med obvyklým domácím sladidlem a Staří Češi jak známo, s oblibou holdovali medovině. K povinnosti panských myslivců „Brtníků” patřilo dodávat vrchnosti med od lesních včel. S rozvojem zemědělství a chovatelství si lidé duté stromy i se včelami přemístili blíže ke svým sídlištím a ovocným sadům. Osvícená vrchnost už tehdy podporovala chov včel tím, že dovolila poddaným kácet duté stromy v panských lesích na výrobu úlů „Klátů”. Poddaní pak spláceli vrchnosti část roboty dodávkami včelích produktů.

Zmínky o nejstarších včelařských spolcích nalezneme v dokumentech ze 16. století.

V roce 1665 olomoucký biskup Karel Lichenstein vydal na hukvaldském panství „Medařské právo” a v Brušperku ustanovil předního „Landfojta“. Jeho povinností, společně s nižšími „Landfojty“ bylo dbát na dodržování pravidel a povinností tak zvanými medaři, ale také trestat přestupky. Medaři se museli zúčastňovat povinných shromáždění, na nichž bylo poskytováno vzdělání, zdůrazňována ochrana stromů, snaha o tlumení nemocí včel a podobně. S trochou fantazie můžeme říci, že tomu tak je dosud.

Novodobé včelařství v našem kraji začíná okolo roku 1900, zakládají se včelařské spolky. Ve Frenštátě roku 1894, v Příboře 1906, ve Štramberku 1911 a v Kopřivnici v r. 1919.

9. ledna 1919 byla do hospody u Heisigů (dnes Pod Kaštany) svolána ustavující schůze za účasti 39 včelařů. Předsedou byl zvolen pan František Cahel. Tehdejší funkcionáři si své zvolení pokládali za velikou čest. Spolek od samého počátku vykazoval intenzivní vzdělávací činnost přednáškami, kurzy, besedami doma i na zájezdech za včelíny a včelaři v blízkém i širokém okolí s velikou účastí a zájmem. K činnosti v tomto období náležela starost o výsadby dřevin a pěstování medonosných rostlin a keřů.

Zakládající členové ZO ČSV Kopřivnice 1919 (foto z roku 1950)

Zátopek, Raška, Mikušek, Kopečný, Matzner, Jalůvka, Žárský, Bortel
Sudek, Odložilík, Cahel, Panc, Lichnovský, Galia

Aby nebyla historie na novém webu přepsána z minulého, bude tato stránka upravena a vytvořena zcela znovu. Na tu předchozí verzi se můžete stále podívat v aktivní staré verzi.