Několik čísel o včelaření v naší ZO ČSV Kopřivnice


Níže uvedené údaje jsou převzaty z Výkazu o včelařství příslušného kalendářního roku.

Organizovaní včelaři v ZO ČSV Kopřivnice
Rok Počet
včelařů
Počet včelstev ke dni Výnos [kg]
1.5. 15.9. Med Vosk
2011 50
338
412
6854
234
2012 50
358
374
3653
218
2013 49
310
388
5235
202
2014 56
450
450
3995
222
2015 58
256
394
4857
181
2016 58
389
497
9112
285
2017 65
555
594
5704
248
2018 70
553
637
10067
260
2019 70
611
594
7414
323

Neorganizovaní včelaři v působnosti ZO ČSV Kopřivnice
Rok Počet
včelařů
Počet včelstev ke dni Výnos [kg]
1.5. 15.9. Med Vosk
2011 2
8
11
191
5
2012 2
9
8
115
3
2013 2
7
8
110
5
2014 1
3
3
-
-
2015 0
-
-
-
-
2016 0
0
18
-
-
2017 0
0
0
-
-
2018 0
0
0
-
-
2019 3
0
7
-
-

Všichni včelaři v působnosti ZO ČSV Kopřivnice
Rok Počet
včelařů
Počet včelstev ke dni Výnos [kg]
1.5. 15.9. Med Vosk
2011 52
346
423
7045
239
2012 52
367
382
3768
221
2013 51
317
396
5345
207
2014 57
453
453
3995
222
2015 58
256
394
4857
181
2016 58
389
515
9112
285
2017 65
555
594
5704
248
2018 70
553
637
10067
260
2020 73
611
601
7414
323

Počet včelařů podle počtu ošetřovaných včelstev
Rok Počet včelstev
1-5 6-10 11-15 16-30 31-100
2011 22
11
13
4
0
2012 23
15
8
4
0
2013 21
13
10
5
0
2014 21
18
10
6
0
2015 28
18
4
5
0
2016 22
22
6
5
2
2017 23
23
9
6
2
2018 26
28
6
4
4
2019 31
20
9
3
4

Včelstev u včelařů podle počtu ošetřovaných včelstev
Rok Počet včelstev
1-5 6-10 11-15 16-30 31-100
2011 80
85
162
85
2012 79
120
100
75
0
2013 82
91
126
89
0
2014 77
124
127
122
0
2015 88
139
50
117
0
2016 78
171
80
80
88
2017 80
176
119
127
92
2018 84
220
79
90
164
2019 110
145
116
76
147


Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz