Aktuality


23.12.2021

Všem včelařům a jejich přátelům i ostatním, kterí zavítají na tento web.


[ Publikováno 23.12.2021 PaMa ]

15.12.2021

Přátelé, už monitorujete stav napadení včelstev?

Dneškem nastává doba, kdy včelaři po léčení svých včelstev začínají ve svých včelstvech přípravu na sběr měli pro následné vyšetření spadu na přítomnost roztočů varroa destruktor. Pokud je to pro nevčelaře "španělská ves", tak našim přátelům, pokud podřimují je "zvonění k procitnutí". Musí totiž vyčistit ve svých úlech monitorovací podložky a pak třeba zase podřimovat. Na podložky bude padat vše, co může ze zazimovaného včelstva padat. Převážně to budou vykousaná víčka plástve, ze které vybírají včelky med potřebný ke svému zimnímu životu. Všichni včelaři doufají, že v tom spadu se bude objevovat minimum mrtvolek uhynulých včelek a co nejméně uhynulých roztočů. Za měsíc se ozve za nové "zvonění". A to bude čas, kdy vše spadlé n podložky bude smeteno, vysušeno a připraveno k zaslání na vyšetření.
[ Publikováno 15.12.2021 PaMa ]


1.12.2021

Medaříci pokračují

   V Domě dětí a mládeže v Kopřivnici se každé pondělí od 15 hodin schází skupina sedmi dětí. Po několika letech odmlky byl v roce 2017 Základní organizací českého svazu včelařů znovu založen Včelařský kroužek mladých. Chodí do něj šest chlapců a jedno děvče. Děti jsou od první do deváté třídy. Seznamují se teoreticky se včelou, jejím významem pro přírodu. Učí se poznávat rostliny, stromy, seznamují se s životem včel. Starají se o šest včelstev. Úly měli postavené volně. V loňském roce se za peníze od Nadace České pošty postavil krásný včelínek. Letosh hospodářka ZO ČSV, paní Kostelníková, vypracovatla úspěšný projekt, na který získala pro kroužek od Nadace České pošty částku 10.000,-Kč. Peníze byly použity na dokončení střechy včelínku. Dále byl zakoupen vizualizér, ze kterého má největší radost vedoucí kroužku. Dříve musel všechno, co chtěl dětem ukázat, nafotit a přes projektor jim to promítnout na stěnu. Teď obrázky, knížky a třeba i jakékoliv předměty položí pod vizuálizér a děti všechno nádherně vidí. Medaříci, kteří do kroužku chodí jsou velmi šikovní. V dubnu se jich pět zúčastnilo soutěže Zlatá včela. Z důvodu Covidu proběhlo všechno na dálku přes počítače. Vyzkoušely si to a věřím, že příští rok už bude všechno na živo. Chtěli bychom moc poděkovat Nadaci České pošty, v čele s paní ředitelkou Mgr. Martou Selicharovou. Myslím si, že peníze, které nám věnovali byly smysluplně využity.
Vedoucí VKM, Němec Oldřich
[ Publikováno 1.12.2021 PaMa ]


26.11.2021

Rodinu a naše včelaře opustil př. Josef Stryk

parte př.Stryka
Upřímnou soustrast rodině jménem všech včelařů ZO Kopřivnice vyslovují členové výboru.
[ Publikováno 26.11.2021 PaMa ]


5.9.2021

Hlášení počtu včelstev a dotace

Přestože byli včelaři, o kterých víme, že mají e-mailové schránky informováni co mají provést do 15.9.2021, opětovně to připomínáme zde. Víme také, že máme mezi sebou i takové, kterým e-mail nelze doručit. Doufáme tedy, že jim přátelé připomenou, na co by neměli zapomenout. A o co vlastně jde?

Každý chovatel může požádat o dotaci pod kódovým označením 1.D.
A měl šanci na dotaci dosáhnout musí splnit několik podmínek:

 • vyplnit žádost "Požadavek na dotaci 1.D - Podpora včelařství pro rok 2021"
 • vyplnit "Podklady - Pro "Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2021"
 • pokud včelař/žadatel má včelstva umístěna na území jiné ZO než je mateřská, musí doložit k žádosti i "Potvrzení o umístění včelstev" potvrzené Základní organizací, na jejímž území má včelstva umístěna. Pokud včelař toto nedoloží, nemůže mateřská ZO žádost akceptovat a předloží žádost pouze za včelstva umístěná na jejím území
 • k žádosti doložit kopii "Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2021", které odeslal do Hradištka, příp. zaslat potvrzení o zaevidovaných údajů přes internet
 • přiložit plnou moc k výplatě finančních prostředků, pokud se nebude moci výplaty účastnit
 • to vše nejlépe prostřednictvím svých důvěrníků. Jednatel ZO je ochoten podklady převzít osobně, ale po předchozí telefonické domluvě.
Od dne zveřejnění této informace již do lhůty realizace zbývá včetně dnešního dne již jen dnů 10!!!
[ Publikováno 5.9.2019 PaMa ]


5.8.2021

Festival medu a písničky

V nabídce obsahu našeho webu je na prvním místě vyveden červenou barvou Festival 2019. Není to omyl. Je to nabídka posledního před koronavirového 5. ročníku festivalu.
V nejistých dobách koronavirových došlo k rozhodnutí, nepřispívat touto aktivitou k šíření nákazy a nevytvářet pro ni podmínky. Organizátoři ztratili jistotu, zda povinná opatření nařízená v České republice pořádání takové akce připustí. Tento rok je druhým v pořadí, kdy se festival neuskuteční. Sdělujeme to všem, kteří na našem webu hledají informace o festivalu. Ode dneška mají jistotu. Letos festival nebude.
Co bude dál? Naše včely a ani křišťálové koule nedávají na tuto otázku jednoznačnou odpověď. Organizátoři a jejich fandové, věnující festivalu svůj volný čas stárnou. A totéž platí i pro webmastera, což se projevuje i na těchto stránkách. Postupně všichni, zejména pak ti starší zakoušejí to, co sebou vyšší věk přináší. Najednou namají dost času na všechno co byli schopni před 10-ti lety zvládnout. Zjednodušenš řečeno zakoušejí to, že co zvládli za 1 hodinu ve 20-ti teď nestihnou ani za 2 hodinky. Tak nám držte palce, ať se najde dost ochotných po ukončení pandemie zase vykročit jako před ní.

[ Publikováno 5.8.2019 PaMa ]15.3.2021

Kdo chce a musí včelám pomoci v boji s nákazami?

Každý včelař naši ZO ČSV v Kopřivnici má před sebou v tomto roce realizaci veterinárních opatření. Některá z nich musí realizovat s použitím veterinárních přípravků. Naše ZO všem členům prostřednictvím e-mailové korespondence nabídla pomoc s jejich zajišťováním. Každý si může přípravky pro svou potřebu s přihlédnutím k počtu chovaných včelstev objednat.
Zde tuto možnost připomínáme.
Vyplňte tabulku přiloženou v e-mailu a v ní si vypočtete i cenu Vaši objednávky. Objednávku předejte svému důvěrníkovi s vypočtenou částkou, případně ji přímo předejte jednateli ZO. Úhradu provedete přímo jednateli nebo důvěrníkovi při předávání tabulky. Vypočtenou částku můžete také zaslat převodem přímo na účet ZO. Podrobnosti jsou ve výše uvedeném e-mailu. Jednatel i důvěrníci jsou připraveni Vám pomoci.
Zjednodušte si "život" a využijte tuto nabídku! Máte možnost tak učinit nejpozději do 14.3.2021 včetně. Nestihnete to, pak se budete muset starat sami, kde a jak objednat přípravky a do svých rukou je dostat.

[ Publikováno 9.3.2019 PaMa ]5.2.2021

Včelaříci mají svůj včelínek

V Kopřivnici se v Domě dětí a mládeže třetím rokem schází ve včelařském kroužku osm dětí ve věku 8 až 13 let. Pokud to situace dovolí, schází se každé pondělí. Již předloni si za peníze z dotace Moravskoslezského kraje pořídily čtyři úlové sestavy, do kterých vloni usadily dvě včelstva.
V roce 2020, nabídla NADACE ČESKÉ POŠTY možnost na zvolený projekt získat dotaci 10.000,-Kč. Pokladní naší ZO ČSV, paní Kostelníková podala žádost o získání grantu a podařilo se. S ředitelkou Nadace České pošty, Mgr. Selicharovou bylo dohodnuto, že finance budou využity na postavení včelínku pro již zmíněná včelstva našich včelaříků. Po získání povolení od MěÚ Kopřivnice jsme se do toho pustili. Zhotovili jsme nákres, nakoupili a dovezli materiál a začalo se stavět.
Realizace se zhostil vedoucí kroužku Němec Oldřich a pomáhal mu kamarád Josef Heryán. Za dva dny měli včelínek postavený. Poté se věnovali dodělávkám, úpravám, interiéru. Materiálně nás podpořil pan Krysmánek z prodejny ProfiColor. Upravili také okolí včelínka. Teď jen, aby se zlepšila celková situace, abychom se s dětmi mohli scházet. Zatím se to děje pouze přes počítač.
Pokud by byl mezi dětmi zájemce o tento obor, rádi jej mezi námi přivítáme. Přijďte do DDM Kopřivnice, třeba jen nakouknout.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat Nadaci České pošty, Josefu Heryánovi, panu Krysmánkovi a za podporu pracovníkům DDM v čele s paní ředitelkou.

Oldřich Němec
Předseda ZO ČSV Kopřivnice[ Publikováno 5.2.2021 PaMa ]28.1.2021

Odevzdat vzorek zimní měli k rozboru

Tak jako každý rok i letos jsou chovatelé včel povinni dle "METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2021" předat vzorek zimní měli ode všech svých včelstev k rozboru na Státní veterinární správu.

Z tohoto důvodu vydáváme následující informace k odběru:

 • Vzorky zimní měli odebrat ze všech včelstev v termínu od 22.-24.1.2021.
 • Vzorky vysušit (ne na topení).
 • Vysušenou měl zbavenou včel přesypat do kelímku od jogurtu (standartní kelímek od 150 g jogurtu), překrýt papírovým ubrouskem či papírovou utěrkou a zajistit gumičkou.
 • Na kelímek uvést příjmení a jméno, stanoviště a počet včelstev.
 • Kelímek s vysušenou mělí odevzdat nejpozději do 28.1.2020 svému důvěrníkovi, příp. se domluvit s přítelem J. Kaňou ml. na předání vzorku. A pokuste se měl doručit raději o den dříve, aby důvěrník mohl předat v klidu vaše vzorky př.Kaňovi, za což předem děkujeme.
 • Pokud někomu uhynuly všechny včelstva a nemá co odevzdat, ať mi tuto skutečnost nahlásí.

 • Pokud někomu není něco jasné, nebojte se přeptat př.Košťála nebo př.Kani ml.

V letošním roce bude měl rozborována pouze na varroázu z výjimkou katastrálního území Tichá, kde je povinnost vyšetřit měl také i na mor včelího plodu.

[ Publikováno 12.1.2019 PaMa ]12.1.2021

Nová pravidla pro přemisťování včelstev

Před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev na vzdálenost větší než 10 km je nutné mít k dispozici negativní výsledek vyšetření všechn včelstev na stanovišti na přítomnost spor včelího moru (jeden směsný vzorek od maximálně 25-ti včelstev).
V úvahu je nutno vzít další požadavek, že toto vyšetření nesmí být starší 4 měsíců. Tato lhůta se počítá ode dne odebrání vzorků k vyšetření.
Toto opatření platí i pro toho, kdo se svými včelstvy kočuje. Za stanoviště ze kterého jsou včelstva vyváženy na jiné stanoviště je považováno stanoviště zimování včelstev.
Stejný postup musí provést ten, kdo kočuje se včelstvy, přičemž k odběru vzorku pro účely rozboru na mor musí dojít na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.
Toto vyšetření si zajišťuje každý včelař sám podle toho, kdy potřebuje přemístění realizovat.
Novinkou je také to, že k přemístění do jiného kraje není zapotřebí veterinární osvědčení. Stačí k tomu rovněž negativní výsledek vyšetření přemiťovaných včelstev na mor včelího plodu.

[ Publikováno 12.1.2019 PaMa ]1.1.2021

Nový kalendářní rok 2021 je tady

Tak se nám v tom minulém roce všem moc nedařilo. Byli jsme pod vlivem koronaviru covid-19. Některé navštívil s různou úrovní púsobení jiné zahnal do ústraní a k různým omezením. Prostě jsme najednou museli přijmout ve svém chování omezující pravidla. Stav se příchodem nového roku nezlepšil. Z tabulky protiepidemického systému na nás zuby cení pes, aby nás varoval, že si máme dát pozor a poslouchat epimediology. A nejlépe udělají ti, kteří se k očkování přihlásí. Ti nás mohou zbavit strachu z další vlny pandemie a s tím existujících opatřeních. Takoví projeví i pochopení, že zdravotnící, kteří musí o nemocné pečovat si konečně také odpočinou a budou moci začít volně dýchat. Konečně jim pacienti uvidí do tváře a budou moci vidět, že mnohým i přes ten zápřah se nezapomněli na své pacienty i usmát.

Včelařům v tomto období stoupá tlak a starost nejen o včelky, ale i o ně samotné a jejich rodiny. Zda se jim podařilo pomoci včelkám v jejich boji s varoázou se přesvědčí z vyšetření sbírané měli, kterou 15.ledna vyzvednou, vysuší a předají k zaslání do laboratoře. Počet spadlých roztočů se dozví z protokolu o vyšetření, což bude jedna z prvních letošních informací, jak na tom asi jejich včelky jsou.
A tak ten šťastný rok 2021 přejeme jak včelařům, tak včelkám a také těm, kteří se občas na naše stránky dokážete kouknout, zda tam nenajdete něco nového a zajímavého. Samozřejmě že patří toto přání i všem ostatním a zejména těm, kteří se v minulém a již i v tomto roce starají o naše namoci a zdravotní hrozby.Pokusíme se o to, aby dosavadní prodlevy s novinkami se zkrátily.


[ Publikováno 3.1.2019 PaMa ]


20.10.2020

Pomoc včelstvům v boji proti nákazám

Pro některé je toto připomenutí zbytečné. Jde o ty včelaře, kteří ctí legislativní pravidla stanovená v ČR pro boj s nákazami, která se pokoušejí decimovat a parazitovat na našich včelstvech. A pro sledování zda a jak bude lidstvo napadáno koronaviry se může na naše včelky zapomenout. Tak se to pokoušíme připomenout.
Jednou z významných aktivit v tomto období je snaha pomoci včelám, zbavit se škůdců zvaných varroa destruktor. Již od 1.října běží období fumigací, které bude ukončeno monitoringem zasažení včelstev. Při předpovědích počasí na tento týden se předpokládají teploty na 10°C, což je podmínka nutná pro účinnou fumigaci Varidolem nebo MP10. Proto se včelaři zamyslete, jak na tom jste a pokud jste ještě nezačali, zkuste to napravit. Každý včelař je osobně odpovědný za to, že podle nařízení Veterinární správy postupuje, pečuje o svá včelstva a tím pomáhá nejen sobě ale i okolním včelařům k udržení včelstev v krajině.

[ Publikováno 20.10.2020 PaMa ]17.5.2020

Klid v prostoru kopřivnickém?

Celkem dlouhodobější prodleva v jakékoliv aktivitě na našem webu, neznamená, že se nic neděje. Po více či menších úhynech včelstev u jednotlivých včelařů a povinném přeléčení některých přeživších, je včelařská sezóna v plném proudu. Po odkvětu ovocných stromů a dalších na jaře kvetoucích dřevin a roští, jsou zřetelně v krajině vidět žlutě zbarvená pole s řepkou. Včelky mají co sbírat, pokud jim to "turbulentní" počasí dovolí. Včelaři mají co sledovat a začínají vytvářet oddělky a uvažují zda ještě rozšiřovat úly nebo již připravovat první medobraní. Naštěstí koronavirus Covid-19 včelstva nenapadl. Nebylo nutno pro ně nařizovat karantény a další opatření, které by šíření tohoto viru alespoň zpomalilo. Včelaři mají ve svém slovníku jinou virovou nemoc - mor včelího plodu. Ten je taky pro včely likvidační. Když už je nezdecimuje vlastní nákaza, "dorazí" jej z povinnosti samotný včelař. Naštěstí lidé používají humánější metody k překonání nákazy, ale i tak se z Covidu-19 stal strašák a ne neprávem. Statistiky se neposlouchají a nečtou s klidem a navíc tu přistupuje obava i z dalších možných epidemických vln. A u pořadatelů Festivalu medu a písničky to vyvolalo hledání postoje k jeho konání. Po zvážení všech okolností a možných variant dalšího dění dospěli pořadatelé k rozhodnutí neriskovat zdraví své i svých přátel a samozřejmě i všech účastníků. Považují za vhodné v době, kdy jsou zapotřebí finanční prostředky na ochranu obyvatelstva a uvedení společnosti do ekonomicky produktivního stavu. Proto nakonec padlo rozhodnutí zastavit přípravy na festival. A z toho plyne, že Festival medu a písničky 2020 nebude uspořádán. Předpokládáme, že tento krok pořadatelů bude pochopen, za což všem, kteří se na něj těšili děkujeme. Pokusíme se získaný čas využít k diskuzi a případné přípravě na Festival 2021.

[ Publikováno 17.5.2020 PaMa ]25.2.2020

Výroční členská schůze ZO ČSV Kopřivnice
25. února 2020 v 17:00 hod
v Restauraci pod Kaštany v Kopřivnici

Výroční členská schůze naší základní organizace je v tomto roce volební. To znamená, že si na ní zvolíme nové členy výboru a revizní komise, kteří budou řídit a kontrolovat fungování organizace a hospodaření v ní. Na schůzi si zvolíme jednotlivé funkcionáře. Můžete očekávat, že návrhy budou připraveny stávajícími funkcionáři. Na Vás je, abyste se zamysleli a případně navrhli členy do výboru či revizní komise. Nejlépe tak učiníte, když s Vašim návrhem dotyčného seznámíte a ověříte, zda by takovou funkci přijal. Svůj návrh pak sdělíte kterémukoliv členu stávajícího výboru, který schůzi připravuje.

Program:
Prezentace od 16:45 hod.

 • Zahájení schůze a přivítání hostů 17:00 hod
 • Zpráva o činnosti ZO ČSV Kopřivnice
 • Zpráva o hospodaření a stavu pokladny
 • Zpráva kontrolní komise
 • Plán práce a činnosti na rok 2020
 • Vystoupení hostů
 • Diskuze
VOLBY 2020
 • Volba členů výboru
 • Volba členů kontrolní komise
 • Volba delegátů na OK ČSV
 • Volba včelařských důvěrníků
 • Návrh kandidátů do okresních orgánů

Pohoštění (vepřové výpečky, zelí, knedlík)


[ Publikováno 17.2.2020 PaMa, doplněno 21.2.2020 PaMa ]7.2.2020

Strašák moru včelího plodu se ztratil

Můžeme Vám oznámit, že jsme obdrželi Protokol o vyšetření našich včelstev z katastrálního území Větřkovice na výskyt moru včelího plodu. Všechny vzorky jsou negativní. Vyšetření bylo provedeno, protože uplynula lhůta od ukončení karantény v této lokalitě, kdy jsou včelaři povinni předložit vzorky k vyšetření k potvrzení, že i když se tato nákaza v tomto území nenacházela, nyní tam také není.

[ Publikováno 17.2.2020 PaMa ]15.1.2020

Odběr zimní měli

Je tady první závazný úkol pro všechny naše včelaře. Ti kteří si vzpomenou na pokyn vyslovený na naši poslední členské schůzi vědí, že dne 15.1.2020 mají z úlů vyjmout podložky, sebrat z nich měl (bez včelích mrtvolek), nechat proschnout a po té naplnit s touto mělí 1 malý kelímek od jogurtu. Měl bude v kelímku od všech včelstev z jednoho stanoviště. Někteří tento úkol plnit nebudou. Jsou totiž mezi námi takoví, kteří již oplakali svá všechna včelstva na stanovišti. Kelímky s mělí uzavřou průdušným materiálem např. papírovým kapesníkem. K označení kelímku budou nálepky u důvěrníků. Pokud by nálepka nebyla k dispozici, je třeba kelímek označit jménem, číslem stanoviště a počet včelstev na stanovišti k jednoznačné identifikaci.
Měl ze stanovišť katastrálního území Větřkovice bude vyšetřena také na včelí mor. Kdyby na něm nějaký včelař měl na stanovišti více jak 25 včelstev, musel by vytvořit kelímky dva. To ale v současné době nikdo nem a tedy odevzdá 1 kelímek se směsi měli od všech včelstev.
Vzhledem ke zvýšené vlhkosti v úlech máte na vysušení měli čas do neděle 19.1.2020. V tento den musí být měl u důvěrníků. Telefonicky si ověřte, kdy budete moci důvěrníkovi měl předat, aby byl k zastižení. Důvěrníci pak budou sebrané vzorky předávat 20.1.2020 př.Kaňovi.
Termíny prosíme dodržte, abychom mohli za celou ZO odevzdat vzorky k vyšetření včas na VS. Děkujeme.

[ Publikováno 14.1.2020 PaMa ]28.12.2019

PF 2020

Přestože zazimování včelstev připravilo mnohým z Vás nepříjemná překvapení, přejeme Vám, abyste je zvládli a v nastávajícím roce byli opět chovateli jak se patří a měli ze svých včelstvech radost, potěšení i jejich produkty.

To Vám přejí členové výboru a určitě i Vaši vděční odběratelé.

[ Publikováno 28.12.2019 PaMa ]28.12.2019

Monitoring nemocí a napadení včelstev parazity

Pro jistotu opakujeme to, co bylo zdůrazněno na poslední členské schůzi. Po třetím ošetřením včelstev proti roztočům varroa máte jistě u svých včelstev vloženy již nejpozději od 15.12.2019 podložky pro sběr spadu zimní měli. 15.1.2020 byste měli podložky vyjmout a vše co na ně spadlo (ale bez mrtvolek včel) nechat proschnout a ze všech úlů na stanovišti sesypat do kelímků a předložit k vyšetření. Podrobnější pokyny ještě před datem odevzdání v těchto aktualitách znovu připomeneme.
Pro včelaře, kteří mají svá stanoviště na katastru Větřkovic je sběr měli prováděn rovněž pro vyšetření na mor včelího plodu. Toto vyšetření bude provedeno z téže sebrané zimní měli. V tomto případě není ale nutno žádným včelařem na tomto území měl rozdělovat. Počet včelstev na stanovištích nepřesahuje u žádného z nich limit pro sběr vzorků. Jen připomínáme, aby měl byla důsledně posbírána, aby její objem umožnil provést diagnostiku. Toto vyšetření je povinné po uplynutí lhůty od zrušení vyhlášeného ochranného pásma, dle nařízení veterinární správy.

[ Publikováno 28.12.2019 PaMa ]25.11.2019

ČLENSKÁ SCHŮZE ZO ČSV Kopřivnice.

V pondělí 25. 11. 2019 v 17:00 hod. se koná členská schůze ZO ČSV Kopřivnice v Restauraci Pod kaštany na ulici Štramberské v Kopřivnici. Na této schůzi budou vyplaceny vyžádané dotace 1.D.

Program:
Prezence 17:00 hod.
Výplata dotace 1.D. od 17:00 hod – účast nutná!!!!

 • Zahájení a přivítání 17:00 hod.
 • Krátké zhodnocení činnosti od poslední ČS
 • Informace o léčení a nákazové situaci v našem regionu s ohledem na současný stav častého kolapsu včelstev
 • Poděkování za aktivní účast na FMP
 • Diskuze
Srdečně zve výbor ZO

Pokud se nebudete moci schůze zúčastnit, může za Vás někdo dotaci převzít. K tomu musí zmocněný zástupce předložit řádně vyplněnou plnou moc, vlastnoručně podepsanou zastupovaným včelařem i jeho zástupcem. Je to nutná podmínka k předání dotace třetí osobě! Formulář plné moci si můžete stáhnout z webu Českého svazu včelařů.

[ Publikováno 21.11.2019 PaMa ]9.9.2019

Festival medu a písničky 2019 a Včelařská výstava je minulostí

Pořadatelé si trochu vydechli. To trochu je na místě. Hned v neděli začali prostory, kde festival probíhal uvolňovat od svých dočasných "staveb" a informačních panelů, aby muzeum i škola mohly ihned začít fungovat jako před festivalem. Vše se nepodařilo odstranit. Protivníkem pro dobrovolníky a pořadatelé bylo počasí. Déšť prakticky trvale s různou intenzitou vše zaléval. A dnes pokračoval. A tomu se "likvidace" musela podřídit. A to je jen viditelná část. Existuje řada prací a úkolů, které mají pořadatelé před sebou, než budou moci říci, že pro ně letošní festival je uzavřenou knihou. A tak se na určitou dobu odmlčí i webmaster, aby zpracoval všechny dokumenty, informace, fotografie a sestavil závěrečnou hodnotící stránku o letošním festivalu

Neděle byla posledním dnem, kdy bylo možno navštívit Včelařskou výstavu v Muzeu na Fojtství. I ta bude ještě tento týden rozebrána a vystavené exponáty uloženy v depozitáři muzea a u včelařů či výrobců nové techniky. V průběhu festivalu byla otevřena nová sekce na našem webu. V nabídce vlevo najdete "Archiv - Muzeum". Je to zárodek něčeho nového, ale ryze archivního. V této sekci hodláme postupně zveřejňovat to co představuje minulost kopřivnických včelařů a případně i dalších dokumentů historii popisujících. V této chvíli tam můžete "listovat" v kronikách a tiskovinách vydaných k různým včelařským výročím. Předpokládáme, že tam zveřejníme i historické fotografie a to. co zachycoval v jednotlivých letech náš web. Takže jsou tam již dokumenty a naznačeny další části s odpovidajícím obsahem.

[ Publikováno 9.9.2019 PaMa ]5.-7.9.2019

Festival medu a písničky je tady

Přípravy na festival finišují a my se budeme místo webu nyní věnovat dokončením příprav a realizací jeho programu. Všem, kteří náš web navštíví ještě jednou připomínáme. Vypravte se 5. nebo 6. či 7.9. do Muzea Fojtsví v Kopřivnici kde bude probíhat náš festival.

V Kabelové televizi Kopřivnice je ve vysílání zařazena pozvánka na festival a také vyhlášena soutěž o včelařské ceny. Shlédnout pozvánku a soutěžní otázky si můžete přímo na webu, stačí kliknout..

A když nepřijdete, tak nám alespoň držte palce, ať nám naši snahu nezhatí počasí!

[ Publikováno 3.9.2019 PaMa ]27.8.2019

Přípravy na Festival medu a písničky jdou do finiše

To, že se letošní Festival medu a písničky blíží mohou zaznamenat návštěvníci Muzea Fojtství. Nad tamějším pódiem se objevilo zastřešení. 27.8.2019 se sešla parta lidí, ochotných věnovat část svého volného času a sil, aby postavili zastřešení pódia pro festivalové účastníky. I když všichni doufají, že nás počasí nepříjemně nepřekvapí. Prostě chceme být připraveni. Je to pojistka jako každá jiná. Každá pojistka slouží právě k tomu, aby se něco nepředvídatelného nakonec nepřihodilo. ZO ČSV Kopřivnice děkuje všem zůčastněným chlapům. Tak nezapoměňte přijít 5. nebo 6. či 7.9. na náš festival.

[ Publikováno 30.8.2019 PaMa ]17.8.2019

29. Obecní závišické dožínky

Divíte se, že již proběhly a Vy jste nebyli o nich informováni? Nějak se nám to nepodařilo. O to je zajímavější informace, že byla zaznamenaná za poslední léta největší účast, přes 700 návštěvníků. Všichni se dobře pobavili a nechyběla ani propagace našeho Festivalu medu a písničky a prezentace včelích produktů, medoviny a dalších. Děti letos ocenili, že si mohly zkusit nazdobit medové perníčky a také si je odnést. Kdo ví, zda poleva stihla ztuhnout, než se do nazdobených perníčků děti nakonec zakously. Za letošní připomenutí, že včely se podílely na opylování plodin, že v Závišicích působí přátelé z naši ZO ČSV Kopřivnice a že se bude konat Festival medu a písničky musíme poděkovat Daniele a Tomáši Kostelníkovým.

[ Publikováno 27.8.2019 PaMa ]20.8.2019

Výzva pořadatelů Festivalu medu a písničky

Začátek září se blíží a tím i den zahájení (5.9.2019) našeho festivalu. Ten však vyžaduje přípravu areálu k jeho konání. A k tomu jsou zapotřebí ochotné ruce a chuť věnovat část svého času pro to, aby návštěvníci festivalu na něm našli co hledají a mohli se poučit i pobavit. A nemusí jít jen o včelaře naší ZO, ale i kohokoliv ochotného. A co to konkrétně znamená?

 1. 27.8.2019 v 16:30 při nepříznivém počasí zkusíme 28.8.2019 opět v 16:30
  Stavění zastřešení pódia pro účinkující v areálu Muzea Fojtství. Což představuje přemístit části zastřešení v rámci muzea a jejich smontování. Jde o fyzicky náročnější práci. Každá pomoc bude vítána. Ochotníci nechť předem kontaktují př.Kostelníka nebo Košťála.
 2. 4.9.2019 od rána (možná už od úterý 3.9. odpoledne) - ještě dodatečně upřesníme
  Příprava areálu k festivalu - stavění stanů, stánků navážení potřebného vybavení a doplňků a jejich instalace. Prosíme ochotníky, pokud budou moci přiložit ruku k dílu, nechť podají př.Košťálovi o své účasti informaci. Každá pomoc i třeba jen na hodinu je vítána.
Předem děkujeme komukoliv, kdo je ochoten pomoci zvládnout celou náročnou přípravu. O tom co představuje organizátoři dobře vědí a proto budou vděčni za každý osobní příspěvek ve prospěch konání Festivalu medu a písničky.

Přihlášení do soutěží medu a medoviny Každoročně je část festivalu věnována také soutěžím o nejchutnější/nejlepší med a medovinu Festivalu. Aby bylo možno soutěž připravit musí existovat včelaři a výrobci/producenti medoviny ochotni je přihlásit. Proto musí nejlépe kontaktovat předsedu ZO př.Němce nebo místopředsedu ZO př.Kostelníka a domluvit se s nimi o detailech. Můžete o pomoc požádat o zprostředkování jednotlivé důvěrníky. A aby nebyla tato výzva neúplná pak doplňujeme:

 • Soutěžní vzorek medu
  Do soutěže se přihlašujete vzorkem 1kg tekutého medu (výjimkou je pastovaný med). U medu je třeba uvést jeho druh.
 • Soutěžní vzorek medoviny
  Do soutěže se přihlásite vzorkem 1,5l (ideálně 3x0,5l, případně 2x0,7l medoviny) v láhvi s označením názvu medoviny (např. bezová, nebo Olšanská s chilli, apod.)

Ceny do včelařské tomboly
Oblíbená je i včelařská tombola. Tak nechceme vynechat žádnou možnost, jak ji obohatit. Pokud existuje kdokoliv, kdo chce naši tombolu rozšířit, můžete tak učinit prostřednictvím kterékoliv výše uvedeného pořadatele, nejpozději 4.9.2019.

[ Publikováno 20.8.2019 PaMa ]9.8.2019

Včelařská výstava zahájena

Dne 9.8.2019 byla v 17:00 hodina v Muzeu Fojtství v Kopřivnici slavnostně otevřena Včelařská výstava. Proč a jsk dlouho výstava bude k otevřena pro návštěvníky se dočtete na plakátu této výstavy.V Muzeu Fojtství se sešli pracovníci muzea, spolupořádající včelaři, zástupci ČSV OO Nový jičín, zástupci Města Kopřivnice a další hosté. A aby nmaše informace a pozvánka nebyla jen plakátová, přidáváme k ní jeden z pohledů na výstavu. Třeba to ve Vás vyvolá zvědavost, co se na výstavě ukrývá ještě dalšího. Přijďte a prohlédněte.[ Publikováno 10.8.2019 PaMa ]17.-21.7.2019

Mendel je včelař

Tímto jste všichni zváni na celodenní narozeninovou party s hudbou, jídlem, open air pokusy a koncerty, zakončenou světelnou show! Spojením originální zábavy, nevšední gastronomie a interaktivního vzdělávání představuje TIC BRNO světoznámého vědce G. J. Mendela na unikátním brněnském festivalu, který si určitě nenechte ujít. Vstup zdarma.
Festival se věnuje brněnskému vědci se světovým renomé, zakladateli genetiky, G. J. Mendelovi. Ve třech dnech nabízí spojení zábavy, nevšední gastronomie a vzdělání. Oblíbenou součástí programu je světelná show, food fest nebo open air koncert. Vědce festival ukazuje tak, jak jej lidé neznají; například jako kněze či meteorologa. Letošním tématem bude Mendel jako včelař. Chybět proto nebudou komentované prohlídky Mendelova včelína, tematické workshopy pro děti či úvod do včelaření pro dospělé.[ Publikováno 14.7.2019 PaMa ]5.9.2019

Festival medu a písničky 2019

To datum aktuality je skutečné a signalizuje, že se den zahájení našeho festivalu neúprosně blíží a my Vám tímto sdělujeme:
Festival se bude konat ve dnech 5. až 7.9.2019
Proto již ode dnešního dne je pro náš web loňský festival minulostí. To co bylo dosud o něm na našem webu je převedeno do archivu. Tím vznikl prostor pro informace o letošním festivalu. A od dnešního dne není tento prostor prázdný. Najdete na něm první nástin programu i informace o tom, komu jsme vděčni za pomoc, abychom mohli oznámení o festivalu a programu zveřejnit a postupně dál intenzivně připravovat.

[ Publikováno 19.5.2019 PaMa ]12.5.2019

Degustace medoviny a moravských vín 12.května 2019
v rámci týdne pro rodinu

V předchozí aktualitě níže jste se mohli dočíst, že 12.5.2019 se můžete na včelnici manželů Kostelníkových dozvědět jak to chutná od včel, a že medovina a víno jsou si blízké. Tuto část můžeme směle nazvat jako degustaci medoviny. A protože medovina vzniká podobně jako víno, bude degustace rozšířena i o vína. A tak se bude o těchto nápojích nejen mluvit. Chuťové pohárky dostanou šanci porovnávat. Samozřejmě jen ty v ústech zletilých.[ Publikováno 8.5.2019 PaMa ]11.-19.5.2019

Týden pro rodinu v Kopřivnici 11.-19.května 2019

Rok se s rokem sešel a jen o 1 den dříve v tomto roce opět proběhne v Kopřivnici týden pro rodinu. A opět i letos ten den včelařský, proběhne v neděli (letos 12.5.) na včelnici manželů Kostelníkových. Protože jde o celý týden různých aktivit, zveřejňujeme program tohoto týdne v němž je samozřejmě i program nedělní - včelařský, určený pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět o včelách, včelaření a včelích produktech. A proto vzhůru na Husovu 355.[ Publikováno 7.5.2019 PaMa ]30.3.2019

Přednáška doc.Ing.Texla ve Valaškém Meziříčí 30.3.2019.

Vážení přátelé. Sice je to prakticky za dveřmi, ale přesto Vás na výzvu včelařů z Valaškého Meziříčí informujeme o přednášce. Viz plakát níže. Název naznačuje, že může být poučná. To se dá právem očekávat od přednášejícího.[ Publikováno 28.3.2019 PaMa ]12.3.2019

Členská schůze ZO ČSV Kopřivnice 12.3.2019 v 17:00hod
v Restauraci pod Kaštany v Kopřivnici

To není chyba! To je jen zvýraznění potřeby účasti všech členů na této schůzi, aby mohly být za nejširší účasti členů projednány připravované organizační změny v léčení včelstev a objednávání léčiv. Vzhledem k osobní odpovědnosti včelaře považuje tyto změny výbor ZO za natolik závažné, aby požadavek na účast tímto opakováním umocnil. Děkujeme že bude výbor ZO vyslyšen a vůbec se nebude hněvat, když důvěrníci na tuto skutečnost své včelaře upozorní. Zejména pak ty, kteří nemají e-mail ani nenavštěvují náš web.

[ Publikováno 8.3.2019 PaMa ]
Členská schůze ZO ČSV Kopřivnice 12.3.2019 v 17:00hod

Schůze se uskuteční v Restauraci pod Kaštany v Kopřivnici s následujícím programem:

 • Zahájení schůze – prezentace od 16:45
 • Přednesení programu ČS ZO ČSV Kopřivnice
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti ZO za rok 2018
 • Zpráva o hospodaření a stavu pokladny – Výkaz majetku a závazků za rok 2018
 • Zpráva o náhradách za léčení + ostatní výdaje – schválení náhrad
 • Zpráva kontrolní a revizní komise
 • Zpráva o zdravotní situaci - Výsledky vyšetření zimní měli na Varroa destructor a Mor včelího plodu
 • Plán práce a činnosti 2019, informace o změnách v agendě spolku a chovatelském zákoně
  • změna systému léčení na základě veterinárního zákona
  • ceny léčiv 2019 objednávkový formulář / výhled na 2020
 • Oslavy 100let ZO ČSV Kopřivnice 2019, Festival medu a písničky 2018 – plán na rok 2019
 • Volba delegátů na Plenární zasedání OO ČSV
 • Diskuze
  • volby 2020 (funkce a potřeby spolku)
  • důvěrníci jejich činnost
  • návrh na usnesení
Nezapomeňte, že Vaše účast na členské schůzi je žádoucí, abychom se domluvili o dalším dění v ZO.

[ Publikováno 27.2.2019 PaMa ]23.1.2019

I Kopřivnické noviny psaly o 100letém spolku včelařů

Nejste pravidelným čtenářem Kopřivnických novin? A zajímá Vás co tyto noviny o 100leté existenci našeho spolku, potažmo ZO ČSV Kopřivnice napsaly?. Není nic jednoduššího. Stačí jediný klik, a celý článek máte k přečtení na webových stránkách tohoto týdeníku.

[ Publikováno 23.1.2019 PaMa ]22.1.2019

100 let od založení včelařského spolku v Kopřivnici i v KTK

A je to tady. Magazín Kabelové televize Kopřivnice 18. ledna 2019 přinesl zprávu o konání slavnostní schůze, kde jsme si připomněli stoletou existenci včelařského spolku v Kopřivnici. A tato zpráva je již dostupná ke xhlédnutí na jejich internetových stránkách. Talže máte-li zájem se na tuto zprávu podívat, stačí kliknout na tento odkaz.

[ Publikováno 22.1.2019 PaMa ]20.1.2019

Obrázky ze Slavnostního shromáždění

Konečně se podařilo do naši fotogalerie dostat fotografie z přípravy sálu v Závišicích na naše Slavnostní shromáždění a samozřejmě také z jeho průběhu. Ve fotogalerii je také kameraman Kabelové televize v Kopřivnici a tento týden můžete v aktualitách ktk vidět i živé záběry. A pokud nespěcháte, tak se v okamžiku, kdy na stránkách KTK objevíme možnost si záznam přehrát, tak Vás na tuto skutečnost upozorníme.

[ Publikováno 20.1.2019 PaMa ]9.1.2019

Události následující slavnostní shromáždění k 100-letému spolku

Slavnostní shromáždění 5.1.2019 bylo ukončeno a účastníci se rozjeli do svých domovů. Předseda na první návštěvu předsedkyně reagoval osobním e-mailem:

"Milá paní Machová.
To oslovení "milá" jsem si dovolil použít, protože při vaší návštěvě jste se nám milou opravdu stala. Věřím, že cesta domů vlakem byla bez problémů. Chci vám touto cestou moc poděkovat. Poděkovat za to, že jste přijela na naši oslavu sta let kopřivnického včelaření. Moc si toho vážíme. Myslím tím všechny naše včelaře i s rodinnými příslušníky, kteří byli přítomni. Ostatní mohou jen litovat, že nepřišli. Chci doufat, že vaše návštěva nebyla poslední. Až budeme mít jasno, kdy budeme mít vernisáž výstavy ke 100 letům včelaření v Kopřivnici, pravděpodobně 9.8.2019, dáme vám vědět a budeme se těšit, že přijedete. Určitě ne na otočku. Rádi vám ukážeme Kopřivnici i blízké okolí a vše, o co budete mít zájem. V příloze pár fotek z akce. Více můžete vidět, asi po doplnění, na našem webu včelaři-kopřivnice.cz.
Ještě jednou vám moc děkuji. Ve vaší práci přeji hodně úspěchů."

Po té obdržel náš předseda následující odpověď, a rozhodl se s Vámi o ní podělit:

"Vážený pane předsedo, já musím poděkovat za vlídné přijetí a příjemnou atmosféru.
Dojela jsem v pořádku. Mám radost, když naše organizace jako je i ta vaše kopřivnická pracují pro blaho spolku, když se můžeme jako včelaři pochlubit svou historií a svým významem pro společnost, že jsme hodni té úcty, kterou nám společnost prokazuje.
Přeji proto hodně radosti z práce pro spolek a samozřejmě zdravé včely.
Pokud mi to program dovolí, ráda opět přijedu."

Toto zveřejnění je provedeno se souhlasem obou předsedů. Přidáváme informaci o tom, že i na Webu ČSV najdete pár slov a fotografií z této naší akce.

[ Publikováno 9.1.2019 PaMa ]5.1.2019

Zahájení roku 2019 ve slavnostním duchu

Po ukončení roku, ve kterém jsme v naší republice oslavovali sté výročí jejího vzniku jsme my, kopřivničtí včelaři vykročili do roku, ve kterém si budeme na všech našich akcích a i těchto stránkách připomínat stejně letitou událost. Dne 9.1.1918 se sešli naši včelařští předkové, aby potvrdili, že chtějí vytvořit profesní společenství v Kopřivnici. A také tak tento den učinili, založili spolek včelařů.
Dnešní včelaři na kopřivnicku, si před tím středečním dnem s datem 9.1.2019 tuto událost připoměli 5.1.2019 na slavnostní schůzi v Závišicích, v restauraci u Kremlů. A když slavnostní, tak nejen pro samotné včelaře, ale také pro rodinné příslušníky včelařů. Na toto shromáždění byli také pozváni zástupci vyšších svazových orgánů, obcí kde ZO ČSV Kopřivnice působí, Moravskoslezského kraje a také našich místních mediálních partnerů. Nemohli jsme zapomenout ani na řadu dobrovolníků, kamarádů našich členů, bez jejichž pomoci bychom nemohli mnohé aktivity vůbec realizovat. Co do počtu členů by nás bylo sice dost, ale ne každý se může aktivně zapojit. Někdo již nemůže pro svůj věk, jiný protože je plně vytížen dalšími aktivitami, někteří pracují ve směnných provozech, dalším občas neslouží zdraví nebo jim brání úrazy a někteří takovým aktivitám zase nefandí. Máme ale štěstí, že jsou i nevčelaři, kteří našim akcím fandí a aktivně se jich účastní.
A abychom byli konkrétnější, tak vzpomeneme jmenovitě předsedkyni ČSV Jarmilu Machovou, předsedu a jednatelku OO ČSV Nový Jičín, Miroslava Segeťu a Marii Bučánkovou, náměstka hejtmana kraje Jiřího Navrátila, starostu města Kopřivnice Miroslava Kopečného a místostarostku Dagmar Rysovou, starostu obce Závišice Ladislava Lípového a redaktorku Kopřivnických novin Danu Hoďákovou. Také nás navštívil kameraman Kabelové televize Kopřivnice s kamerou a tak předpokládáme, že se něco o této akci objeví i v KTK. Snad nám to naši přátelé, kteří nám pravidelně při včelařských akcích pomáhají že je všechny nebudeme jmenovat. Možná je poznáte na fotografiích v naši fotogalerii. Jmenovitě mnohé z nich naleznete na stránkách Festivalu medu a písničky.
A když již víte víc o účastnících, tak zbývá dodat, že celou akci zahájil místopředseda ZO Tomáš Kostelník a následně vzpomínkovou informaci o uplynulých 100 letech přednesl předseda ZO Oldřich Němec. Na tomto místě nebudeme obsah popisovat. (V brzké době Vás budeme podrobněji o obsahu informovat na zvláštní stránce a zde se na ní jistě objeví odkaz.) Slavnostní setkání nebylo určeno jen proslovům. Bylo i časem, ve kterém mohli všichni účastníci spolu podiskutovat, uzavřít nová přátelství nebo se blíže vzájemně poznat. A k tomu, aby to mohli provést a nezůstat hladoví a žízniví sloužilo občerstvení i degustace vín z Jižní Moravy. A tiše u toho nebylo. Zahrála jim lidová Cimbálová muzika Radhošť.
A tak si den po této akci může výbor ZO ČSV Kopřivnici, jako pořadatel celé akce oddechnout s konstatováním, že se jim to přeci jenom povedlo a účastníkum sdělili co si připravili a nabídli i možnost k příjemnému posezení, pobavení se v toto sobotní pozdní odpoledne a večer. A Úplně na závěr první letošní zprávy je připojeno poděkování, kterého si vážíme, stejně jako za poděkování a přání v proslovech hostů za to, co ZO ČSV pro tuto krajinu a občany vykonala. A kdo by nebyl potěšen, když uslyší, že vykonává něco prospěšného nejen pro sebe, ale i pro jiné. A proto jménem všech včelařů kopřivnicka (a závišicka) za tato uznání děkujeme.

Poděkování starosty města Kopřivnice [ Publikováno 6.1.2019 PaMa ]Naši partneři:
Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz