Plán práce a činnosti na rok 2020


Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Kopřivnice evidenční číslo 70410

ČSV, ZO Kopřivnice

 • celoročně věnuje pozornost rozvoji zdravých silných včelstev, dbá nařízených veterinárních opatření a plnění chovatelských povinností
 • informuje členskou základnu o všem potřebném pro bezproblémový chod činnosti ZO prostřednictvím e-mailů, webových stránek, důvěrníků a členských schůzí
 • kontroluje pořádek na stanovištích včel a dbá na hygienické předpisy při zpracování včelích produktů
 • její zvolení statutární zástupci - výbor ZO se pravidelně dle plánu schází na výborových schůzích a zajišťují fungování ZO a včelařského Webu
 • účastní se včelařských akcí dle aktuálního kalendáře akcí
 • spolupracuje s městem Kopřivnice a obcí Závišice na osvětě včelařského řemesla mezi občany
 • zajišťuje vedení veškeré administrativy spolku v celorepublikovém Centrálním informačním systému CIS

Leden

 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční volební členskou schůzi ZO
 • každý včelař ZO zajišťuje, ve svých včelstvech, odběr vzorků měli z podložek Varroa dna pro zajištění vyšetření na přítomnost roztočů Varroa Destructor a případně mor včelího plodu - termín odběru - do 15.1.
 • každý včelař zajistí předání připravených a označených vzorků zimní měli včelařským důvěrníkům, termín - do 20.1.
 • včelařští důvěrníci zajistí odevzdání vzorků zimní měli referentu pro tlumení včelích nákaz, termín - do 25. 1.

Únor

 • konání výroční volební členské schůze
 • čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
 • pro všechny členy ZO platí povinnost nahlásit změny v počtu včelstev na trvalých stanovištích jednateli ZO (osobně nebo prostřednictvím včelařských důvěrníků), termín - do 15.2.

Březen

 • prohlídka včelstev, příp. jejich přeléčení v případě nadlimitního výskytu Varroa destructor (na základě výsledků rozboru zimní měli - >3 roztoči/včelstvo)
 • Včelařský jarní veletrh v Ostravě na výstavišti Černá louka /13.-14.3./ - přeloženo kvůli Covid-19 na podzim 2020
 • Včelařská výstava v Brně v rámci mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, termín /31.3. – 4.4. – pavilon E/ - zrušeno, snad přesun na rok 2021.

Duben

 • výbor zajišťuje zpracování Výkazu majetku a závazků za předchozí rok
 • jarní prohlídky včelstev
 • Den země, termín 22.4.2020 - předpoklad, že bude zrušeno kvůli Covid-19
 • účast zvolených zástupců ZO na plenárním zasedání okresní organizace ČSV Nový Jičín 26.4.2020 - prozatím přesunuto na blíže neurčený termín kvůli Covid-19
 • každý včelař sdělí prostřednictvím svého důvěrníka jednateli ZO počet vyzimovaných včelstev, - termín 30.4.

Květen

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, protirojová opatření
 • Týden pro rodinu, termín 16.-17.5.2020 - předpoklad, že bude zrušeno kvůli Covid-19
 • 18. Včelařská pouť na sv. Hostýně – Bystřice pod Hostýnem, termín 16.-17. května - předpoklad, že bude zrušeno kvůli Covid-19
 • sledování spadu roztočů Varroa

Červen

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, likvidace rojů neznámého původu
 • 1. medobraní
 • sledování roztočů Varroa, příp. léčba organickými kyselinami v čase mezi medobraními

Červenec

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, 2. medobraní
 • letní ošetření včelstev kyselinou mravenčí (Formidol - 2x, dlouhodobé odpařovače, apod.) nebo Gabonem (3 dýhové pásky na středně silné včelstvo) – ale u obou léčebných prostředků vždy až po medobraní
 • plánovaná výměna matek, příp. lze provést přemetení na mezistěny ve spojení s léčením včelstev
 • po posledním medobraní ihned zakrmit včely!!!

Srpen

 • samostatná práce ve včelách, dokončení medobraní
 • příprava včelstev na zimu, redukce medníků, příp. plodiště, doplňování zimních zásob (dokrmení včelstev na zimu plnou dávkou)
 • opětovné ošetření včelstev kyselinou mravenčí (Formidol), příp. odstranění Gabonů, pokud již uplynula 30-denní lhůta od jejich vložení do včelstva
 • DOŽÍNKY v Závišicích

Září

 • FESTIVAL MEDU A PÍSNIČKY ve dnech 3.-5.9.2020
 • každý včelař ZO předá vyplněné formuláře o počtu včelstev a žádost o dotaci 1.D nejpozději do 15.9. svému včelařskému důvěrníkovi nebo jednateli ZO

Říjen

 • včelaři provádějí podzimní léčení včel proti roztoči Varroa Destruktor (např. 2x Fumigace)
 • příprava stanovišť na zimu
 • 9.-10.10. Konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou v Trenčíně
 • včelařská výstava na Floře Olomouc

Listopad

 • konání členské schůze s výplatou dotace 1. D.
 • uzavření včelařského roku pro ZO a zúřadování dotace 1.D

Prosinec

 • údržba včelařského vybavení a potřeb, čas na sebevzdělávání
 • včelaři si objednávají zaléčení včelstev proti roztoči Varroa destructor aerosolem
 • výbor ZO zajišťuje účetní uzávěrku, kontrolu a revizi činnosti
 • výbor ZO připravuje výroční členskou schůzi v následujícím roce

Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Vyberte si:

Aktuální informace


Havarijní linka
Krajská veterinární správa

+420 720 995 203
Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné.

Dnes je 18. 01. 2022
Vladislav

včely na květech
Autorská práva: webmaster PaMa Vlastnická práva: ZO ČSV Kopřivnice
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz