O Základní organizaci českého svazu včelařů Kopřivnice  Naše    základní    organizace združuje ve své členské základně včelaře z města Kopřivnice a jeho místní části Lubiny. Dále pak včelaře z obce Závišice.

  Pro úplnost je však nutno dodat, že ne všichni včelaři z Lubiny jsou členy naší organizace. Někteří jsou členy Základní organizace českého svazu včelařů Příbor. Včelaři místních části města Kopřivnice, Vlčovice a Mniší jsou v péči jiné ZO ČSV.

  Takto sestavená organizace a její členská základna má své kořeny v historii včelaření v našem regionu od vzniku prvních včelařských spolků.

  Naše základní organizace kromě toho, že združuje včelaře na určitém území plní, jako všude jinde, funkci evidování i neorganizovaných včelařů. Hlavním důvodem této aktivity je péče o co nejlepší zdravotní stav včelstev a zabránění šíření nákaz, které by mohly na našem území zcela zlikvidovat potřebné opylovače.
Nemusíme však vědět o všech a tak pokud někdo takového včelaře zná, budeme rádi, když nám o něm poskytne informace.

  Nejvyšším orgánem základní organizace je členská schůze, která se schází minimálně jedenkrát za rok na své výroční členské schůzi, která přijímá rozhodnutí podle stanov ČSV. Usnesení výroční členské schůze je k dispozici na tomto webu.
  Mezi jednotlivými členskými schůzemí řídí organizaci výbor ZO ČSV. Přímý kontakt se včelaři k zajištění součinnosti a plnění včelaškých povinností pak výbor využívá důvěrníky.


Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz