Přehled našich fotogalerií


Naši fotogalerii budeme postupně doplňovat fotografiemi z aktuálních akcí ZO. Postupně ji budeme rozšiřovat i o fotografie z akcí, které jsou již spíše historické.
Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz