Včelařští důvěrníci

Aktualizován seznam důvěrníků k 20.1.2021, následovat bude doporučení pro kterou oblast a včelaře bude funkci vykonávat.

Příjmení a jméno Číslo
obvodu
Území Počet
včelařů
Najzar Václav ml.1Závišice
Mikušek Tomáš2Lubina
Kaňa Josef ml.4Kopřivnice
Nedorost Tomáš5Kopřivnice
Němec Oldřich6Kopřivnice
Kostelník Tomáš7Kopřivnice
Kubacka Libor9Kopřivnice
Košťál Tomáš10Kopřivnice
Mlejnek Pavel3Kopřivnice

Mail
Matula Pavelwebmaster
Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz