Plán činnosti na rok 2017


Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Kopřivnice evidenční číslo 70410

ČSV, ZO Kopřivnice

 • celoročně věnuje pozornost rozvoji zdravých silných včelstev, dbá nařízených veterinárních opatření a plnění chovatelských povinností
 • informuje členskou základnu o všem potřebném pro bezproblémový chod činnosti ZO prostřednictvím e-mailů, webových stránek, důvěrníků a členských schůzí
 • kontroluje pořádek na stanovištích včel a dbá na hygienické předpisy při zpracování včelích produktů
 • její zvolení statutární zástupci - výbor ZO se pravidelně dle plánu schází na výborových schůzích a zajišťují fungování ZO a včelařského Webu
 • účastní se včelařských akcí dle aktuálního kalendáře akcí
 • spolupracuje s městem Kopřivnice a obci Závišice na osvětě včelařského řemesla mezi občany
 • zajišťuje vedení veškeré administrativy spolku v celorepublikovém Centrálním informačním systému CIS

Leden

 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO
 • konání Výroční členské schůze ZO
 • každý včelař ZO zajišťuje, ve svých včelstvech, odběr vzorků měli z podložek Varroa dna pro zajištění vyšetření na přítomnost roztočů Varroa Destructor a mor včelího plodu (vzorky max. od 10-ti včelstev v jednom kelímku), termín - do 15.1.
 • připravené, vysušené a označené vzorky měli, musí včelař odevzdat včelařským důvěrníkům, termín - do 19.1.včetně
 • vybrané vzorky měli, musí včelařští důvěrníci odevzdat Referentu pro včelí nemoci a nákazy ZO,
  termín - 20. 1.

Únor

 • čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
 • pro všechny členy ZO platí povinnost nahlásit změny na trvalých stanovištích jednateli ZO (osobně, e-mailem nebo přes včelařské důvěrníky), termín – do 25.2.
 • jednatel nahlásí umístění včelstev na OŽP MÚ, termín – 28.2.

Březen

 • konání Členské schůze ZO, informace o výsledcích vyšetření měli a stavech roztočů Varroa Destruktor ve včelstvech, aktuální informace k plánu akcí na celý rok a o webových stránkách ZO
 • vzdělávání včelařů - Včelařská přednáška, pořádá ZO ČSV v rámci ČS
 • prohlídka včelstev, případné přeléčení na roztoč Varroa Destruktor

Účast volených zástupců ZO na plenárním zasedání nebo okresní konferenci OO ČSV Nový Jičín, termín – březen / duben dle aktuálního kalendáře akcí.

Duben

 • jarní prohlídky včelstev
 • každý včelař ZO předá informace a soupis vyzimovaných včelstev svému včelařskému důvěrníkovi, termín - do 1.5.

Květen

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, protirojová opatření
 • Včelařská pouť na sv. Hostýně – Bystřice pod Hostýnem
 • referent pro včelí nemoci a nákazy zajišťuje objednání léčiv, termín - do 31.5.

Červen

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, likvidace rojů neznámého původu
 • I. medobraní

Červenec

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev
 • II. Medobraní
 • Cyrilometodějská pouť v obci Závišice
 • první ošetření včelstev kyselinou mravenčí proti Varroáze (Formidol), termín - po vytočení medu
 • plánovaná výměna matek

Srpen

 • práce ve včelách, dokončení Medobraní
 • příprava včelstev na zimu, redukce medníků a plodiště - zakrmení včelstev
 • DOŽÍNKY – oslava úrody v Závišicích
 • druhé ošetření kyselinou mravenčí proti Varroáze (Formidol)
 • Bartolomějská pouť v Kopřivnici

Září

 • FESTIVAL MEDU A PÍSNIČKY – Včelařské dny v Kopřivnici, Muzeum Fojtství
 • každý včelař ZO předá informace a soupis zazimovaných včelstev svému včelařskému důvěrníkovi, termín - do 30.9.
 • výbor ZO zajišťuje podání žádosti o dotaci 1. D.
 • Farmářské trhy Kopřivnice
 • Svatováclavská pouť v Lubině

Říjen

 • Včelařští důvěrníci společně se včelaři zajišťují podzimní léčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (2x Fumigace)
 • práce ve včelách, příprava stanovišť na zimu

Listopad

 • konání členské schůze s výplatou dotace 1. D. – stanovení komisí na VČS

Prosinec

 • včelařští důvěrníci společně se včelaři zajišťují doléčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (Aerosol)
 • výbor ZO zajišťuje účetní uzávěrku, kontrolu a revizi činnosti
 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO na leden dalšího roku

Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Vyberte si:

Aktuální informace


Havarijní linka
Krajská veterinární správa

+420 720 995 203
Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné.

Dnes je 20. 02. 2018
Oldřich

včely na květech
Autorská práva: webmaster PaMa Vlastnická práva: ZO ČSV Kopřivnice
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz