Aktuality


Začínáme některé dlouhé aktuality zkracovat skrýváním jejich částí, abyste jich měli více na očích, doufáme že to pochopíte a pro zobrazení celé aktuality si kliknete. Děkujeme.

12.5.2016

Další podpora Festivalu medu a písničky

Náš Český svaz včelařů vyjádřil svou podporu našemu Festivalu medu a písničky. Obdrželi jsme finanční dotaci od ČSV, která posílí dosavadní finanční zdroje na jeho realizaci. Za takto projevenou pomoc děkujeme.12.5.2016

Dotace na činnost ZO ČSV Kopřivnice.

Jak jste mohli zaznamenat, naši členové obdrželi k provádění desinfekce včelích úlů a pracovních pomůcek přípravek Bee-Safe. (A kdo si ji náhodou ještě nevyzvedl, nebo mu došla, ať se koukne na aktualitu z 5.5.) Takovou pomoc a některé další budeme moci realizovat díky dotaci na naši spolkovou činnost, kterou nám poskytla Obec Závišice. Za tuto dotaci děkujeme.5.5.2016

Doplněk k členské schůzi z 10.4.2016, desinfekce.

Na členské schůzi 10.4.2016 obdrželi přítomní členové desinfekční prostředek Bee-Safe, koncentrát 30ml v rozprašovači 750ml. Členové ZO, kteří se této schůze nedostavili si mohou Bee-Safe vyzvednout u př.Kostelníka. Vzhledem k tomu, že někomu nemusí obdržené množství desinfekce stačit, může si další koncentrát zakoupit rovněž u př.Kostelníka.
Pro jistotu, je zde k dispozici ke stažení rovněž návod, jak Bee-Safe používat.


24.4.2016

Den země v Kopřivnice 22.4.2016

I v letošním roce, nebyla příroda proti konání dne země v Kopřivnici. V tomto dnu známí aktivní členové Českého svazu včelařů opět připravili dětským návštěvníkům drobné poučení i zábavu. To dokumentuje i několik obrázků v naši fotogalerii.
A tak je namístě vyslovit poděkování těm, kteří se o děti na Dni země starali, konkrétně pak přítelkyním Bučánkové a Kostelníkové a přátelům Němcovi, Kolibovi i bratrům Petrášovým. Děkujeme i za spokojené návštěvníky.


20.4.2016

Nabídka objednání sklenic na med pro naši členskou základnu.

Místopředseda naši ZO ČSV nabízí hromadné objednání sklenic, víček a plastových nádob viz letáček. Každý kdo bude mít zájem si objednat některý s vybraných produktů, učiní tak písemně na email t.kostelnik@seznam.cz. V e-mailu uvede přesný počet a typ sortimentu, který si vybere a samozřejmě přidá své jméno a příjmení.
Objednávky, které nebudou zaslány uvedeným způsobem, nebudou akceptovány.
Objednávky je nutné zaslat do 30.4.2014, včetně, ale čím dříve tím lépe.
Termín dodání v druhém nebo třetím kalendářním týdnu května. Všichni co si objednají nějaké zboží budou vyrozuměni po schválení objednávky o všech podrobnostech a přesném termínu dodání.


14.4.2016

Podpora Festivalu medu a písničky

S radostí Vám můžeme oznámit, že budeme moci na Festivalu medu a písničky zajistit i finančně náročnější akce. Dostali jsme informaci o schválení dotací Moravskoslezským krajem a Městem Kopřivnice. Za tuto jejich pomoc vyslovujeme velké poděkování za organizátory a také za všechny budoucí návštěvníky festivalu. Budou se moci poučit a odejít z festivalu s kulturními zážitky. Ještě jednou děkujeme.


14.4.2016

Den země 22.4.2016 Kopřivnice

Naše ZO ČSV bude pro děti uspořádá výstavku, vyprávění, výrobu svíček a další aktivity, jako v minulém roce. Můžete je vidět ve fotogalerii z roku 2015. Žádáme naše členy, aby nám pomohli při realizaci. I krátkodobější pomoc bude vítána. Konkrétní pomoc můžete dohodnout s předsedou nebo místopředsedou.
...zobrazit další část obsahu...


7.4.2016

Dotace na úly 2016

V roce 2016 mohou včelaři Moravskoslezského kraje požádat o dotace na obnovu úlů. Dotace je poskytována z prostředků Moravskoslezského kraje. Naše Okresní organizace zveřejnila pro včelaře, kteří chtějí o tuto dotaci požádat všechny potřebné formuláře. Tyto dostupné formuláře naleznete na webových stránkách OO ČSV Nový Jičín
Žádost o dotaci si zpracuje každý žadatel sám (vyplní veškeré formuláře) a předá jednatelce OO ČSV Nový Jičím, př.Bučánkové. Je tedy nutné př.Bučánkovou kontaktovat telefonicky (tel.:737573094) a způsob předání s ní dohodnout.
Výbor ZO ČSV Kopřivnice je připraven, pro zjednodušení závěrečné akce spojené s likvidací nahrazovaných úlů, tuto akci na jednom místě v jednom čase pro členy ZO zorganizovat, pokud o to žadatelé o dotaci projeví zájem.


28.3.2016

Pozvánka na členskou schúzi 10.4.2016

obr-aktuality

23.3.2016

Pozvánka na přednášku


obr-aktuality

24.2.2016

Pozvánka na přednášku

Aby nepřišli zkrátka zájemci o další přednášku jak bojovat s varoázou, nabízí se jim možnost, zúčastnit se přednášky na dané téma. Vše se o přednášce dočtete z následujícího obrázku.

obr-aktuality

11.2.2016

Radostně vytrubujeme do světa, máme zdravá včelstva

Dnes jsme obdrželi zprávu o veterinárním vyšetření včelstev našich členů.
Roztočů varroa destruktor se až, na bílé vrány v námi chovech včelstev našlo minimum. Téměř se odvažujeme říci, že to je historické minimum. Že by přeci jenom přírodní termoléčba a loňské úhyny naše včelstva nakonec pročistily? A zase bude o čem diskutovat.
A abych neopomněl přidat, vyšetření měli na výskyt moru včelího plodu byl zcela negativní. Tak pěkně máme jednu obavu zažehnanou a pilně se chystejme na sezónu.
Členům ZO budou na nejbližší členské schůzi sděleny podrobnosti.


8.2.2016

Výroční členská schůze je za námi

Schůze se zúčastnilo 43 členů a také 3 hosté, starosta města Kopřivnice ing.Miroslav Kopečný, jednatelka OO ČSV Marie Bučánková a Dana Hoďáková z Kopřivnických novin.
Veřejně zde prohlašujeme, že vše co bylo v programu zapsáno k projednání se také projednalo a potřebné schválilo. A dokonce o tom existují dokumenty. Některé najdete na našem webu. (Pokud ne, tak webmaster asi usnul a až se vzbudí tak to určitě dodělá.)
A co hosté? Starosta města náš spolek pochválil za spolupráci jak s městem, tak školami a také akce pro obyvatelstvo. Což nás samozřejmě těší a povzbuzuje. Zároveň svým darem, historickými plakáty se včelařskou tématikou ukázal, že jeho předkové rovněž byli včelaři. To už má i on blízko k tomu, aby si našel čas a místo k obnovení rodinné tradice. Určitě mu pomůžeme a i on nám přislíbil zachovat přízeň.
Zástupkyně OO ČSV přidala další drobnosti ze spolkových "hrnečků", ve kterých se do Sjezdu a i po něm stále něco vaří a k nám ty vůně ještě nedorazily.
A co Kopřivnické noviny? Snad se v nich o našem jednání také něco najde na co budeme moci být hrdi. Přízeň nám zachovávaly i v minulém roce.
A co na závěr, tradiční gulášek to chutně uzavřel.
A úplně na závěr této informace Vám oznamujeme, že dokumentární fotky z této schůze najdete v naši fotogalerii.


24.1.2016

Pozvánka na výroční členskou schůzi
dne 5.2.2016 s prezentací od 16:30hod
v Restauraci Pod kaštany v Kopřivnici.

Program:

 • Zpráva o činnosti ZO za rok 2015
 • Zpráva o hospodaření a stavu pokladny za rok 2015
 • Návrh rozpočtu ZO na rok 2016
 • Zpráva o náhradách za léčení + ostatní výdaje – schvalování náhrad za léčení
 • Zpráva kontrolní a revizní komise
 • Zpráva o zdravotní situaci v našem okrese a o kontrole stanovišť vylosovaných včelařů v roce 2015
 • Plán práce a činnosti 2016, CIS a informace o změnách v agendě spolku
 • Hodnocení Festivalu medu a písničky 2015 – plán na rok 2016
 • Zpráva o stavu spolkového včelínu a medných komodit
 • Zrušení včelařské fotosoutěže
 • Ocenění Jubilantů 2016
 • Vystoupení hostů
 • Volba delegátů na OK ČSV
Jako pohoštění můžete očekávat oblíbený gulášek.
Dle zájmu bude uskutečněno promítání fotomateriálu a připravovaných ukázek k filmu o včelaření v Kopřivnici.
Všechny členy srdečně zve výbor ZO ČSV.


14.1.2016

Střípky z výborovky 14.1.2016

Z večera se sešli důvěrnící a výbor ZO Kopřivnice zejména k tomu, aby zorganizovali sběr vzorků měli a vše co s tím souvisí.
!! Mimochodem 15.1.2016 je den, kdy byste měli své včelky navštívít a měl odebrat - vysoušet a připravit pro předání důvěrníkům. Do jednoho kelímku maximálně měl od 10-ti včelstev. Budou vyšetřovány letos i na možný výskyt moru včelího plodu. !!.
Výroční členská schůze bude 5.2.2016, prezentace od 16:30, letos v pátek, potřebné prostory byly na soboty obsazeny. Konkrétní pozvánka bude zvěřejněna v následujících dnech.


13.1.2016

Festival medu a písničky 2015 - Poděkování

Poslední akcí, související s už loňským festivalem medu a Písničky bylo setkání spojené s poděkováním aktivním účastníkům a pořadatelům Festivalu v hospůdce Na můstku za účasti vinaře Vojty Kuriala.
Několik fotografií z akce najdete ve fotogalerii.
Bohužel za neúčasti třech našich členů př. Grofa, př. Koliby a př. Matuly, kterým patří také velký dík za přispění své maličkosti na Festivalu. Měli rodinné povinnosti.


12.1.2016

Léčivá síla včel a včelích produktů (Apiterapie)

O tomto tématu se bude pro včelaře i širokou veřejnost přednášet v odborné přednášce MUDr.Jana Hajdušková. Pozvání je od včelařů ZO Příbor.
Přednáška se uskuteční 16.1.2016 v 9,00 hod v Příboře, v zasedacím sálu, v Piaristické koleji.
Vstupné dobrovolné.


11.1.2016

Blíží se odběr měli po 4-týdenním monitoringu a příprava výroční členské schůze.

Období od 15.12.2015 do 15.1.2016 bylo jako v jiných letech určeno pro spad měli na podložky ve včelstvech k vyšetření na četnost výskytu škůdce varroa destructor a zcela nově i pro analýzu možného výskytu moru včelího plodu.
Proto se 14.1.2015 sejde výbor a důvěrníci, aby "dopilovali" provedení a soustředění měli k vyšetření. Včelaři očekávejte informace od důvěrníku a na těchto stránkách.
Rovněž bude provedena příprava výroční členské schůze, která pravděpodobně jako v minulosti proběhne ještě v lednu 2016. I přesné informace - pozvánku jistě naleznate na této stránce.


11.1.2016

První aktualita roku 2016 - strohá bilance předchozího roku.

V minulém roce jsme evidovali 58 členů v naši ZO ČSV a 3 včelaře, kteří byli pouze registrovaní. Po jarních úhynech 174 včelstev nakonec členové ČSV přezimují 394 včelstev. Naši členové odchovali 84 matek, vytočili 4857kg medu a nabídli do výkupu 181kg vosku. Doufáme, že v roce 2016 zaznamenáme potěšitelnější výsledky, zejména pak nižší úhyny včelstev.
A pro doplnění informací včelařům. Nyní si toho můžete všimnout. Až přesuneme aktuality roku 2015 na archivní stránku, už si to ani neuvědomíte. Ale datum aktuality je, a nadále bude každoročně na pozadí barvy, kterou v daném roce značíme matky.


22-31.12.2015

obr-aktuality

Přejeme všem členům naši ZO ČSV i ostatním včelařům a příznivcům včelaření a včelích produktů, příjemné a klidné prožití vánočních svátků i úspěšné vykročení do roku 2016.

Našim včelkám pak úspěšný boj se škůdci a nákazami.

Členové výboru ZO ČSV Kopřivnice, důvěrníci a webmaster


Starší aktuality najdete v archivu.
TOPlist
Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Vyberte si:

Aktuální informace


Přátelé ze ZO Kopřivnice
6.5.2016 -- Čtěte novinky v neveřejné části.

Havarijní linka
Kraská veterinární správa

+420 720 995 203
Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné.

Dnes je 30. 05. 2016
Ferdinand

včely na květech

Počet přístupů na web:
 0030454 
z toho dnes:
5

Autorská práva: webmaster PaMa Vlastnická práva: ZO ČSV Kopřivnice
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz
Autorská práva: PAMA (MicNet) Vlastnická práva: ZO ČSV Kopřivnice