Aktuality


30.3.2019

Přednáška doc.Ing.Texla ve Valaškém Meziříčí 30.3.2019.

Vážení přátelé. Sice je to prakticky za dveřmi, ale přesto Vás na výzvu včelařů z Valaškého Meziříčí informujeme o přednášce. Viz plakát níže. Název naznačuje, že může být poučná. To se dá právem očekávat od přednášejícího.[ Publikováno 28.3.2019 PaMa ]12.3.2019

Členská schůze ZO ČSV Kopřivnice 12.3.2019 v 17:00hod
v Restauraci pod Kaštany v Kopřivnici

To není chyba! To je jen zvýraznění potřeby účasti všech členů na této schůzi, aby mohly být za nejširší účasti členů projednány připravované organizační změny v léčení včelstev a objednávání léčiv. Vzhledem k osobní odpovědnosti včelaře považuje tyto změny výbor ZO za natolik závažné, aby požadavek na účast tímto opakováním umocnil. Děkujeme že bude výbor ZO vyslyšen a vůbec se nebude hněvat, když důvěrníci na tuto skutečnost své včelaře upozorní. Zejména pak ty, kteří nemají e-mail ani nenavštěvují náš web.

[ Publikováno 8.3.2019 PaMa ]
Členská schůze ZO ČSV Kopřivnice 12.3.2019 v 17:00hod

Schůze se uskuteční v Restauraci pod Kaštany v Kopřivnici s následujícím programem:

 • Zahájení schůze – prezentace od 16:45
 • Přednesení programu ČS ZO ČSV Kopřivnice
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti ZO za rok 2018
 • Zpráva o hospodaření a stavu pokladny – Výkaz majetku a závazků za rok 2018
 • Zpráva o náhradách za léčení + ostatní výdaje – schválení náhrad
 • Zpráva kontrolní a revizní komise
 • Zpráva o zdravotní situaci - Výsledky vyšetření zimní měli na Varroa destructor a Mor včelího plodu
 • Plán práce a činnosti 2019, informace o změnách v agendě spolku a chovatelském zákoně
  • změna systému léčení na základě veterinárního zákona
  • ceny léčiv 2019 objednávkový formulář / výhled na 2020
 • Oslavy 100let ZO ČSV Kopřivnice 2019, Festival medu a písničky 2018 – plán na rok 2019
 • Volba delegátů na Plenární zasedání OO ČSV
 • Diskuze
  • volby 2020 (funkce a potřeby spolku)
  • důvěrníci jejich činnost
  • návrh na usnesení
Nezapomeňte, že Vaše účast na členské schůzi je žádoucí, abychom se domluvili o dalším dění v ZO.

[ Publikováno 27.2.2019 PaMa ]23.1.2019

I Kopřivnické noviny psaly o 100letém spolku včelařů

Nejste pravidelným čtenářem Kopřivnických novin? A zajímá Vás co tyto noviny o 100leté existenci našeho spolku, potažmo ZO ČSV Kopřivnice napsaly?. Není nic jednoduššího. Stačí jediný klik, a celý článek máte k přečtení na webových stránkách tohoto týdeníku.

[ Publikováno 23.1.2019 PaMa ]22.1.2019

100 let od založení včelařského spolku v Kopřivnici i v KTK

A je to tady. Magazín Kabelové televize Kopřivnice 18. ledna 2019 přinesl zprávu o konání slavnostní schůze, kde jsme si připomněli stoletou existenci včelařského spolku v Kopřivnici. A tato zpráva je již dostupná ke xhlédnutí na jejich internetových stránkách. Talže máte-li zájem se na tuto zprávu podívat, stačí kliknout na tento odkaz.

[ Publikováno 22.1.2019 PaMa ]20.1.2019

Obrázky ze Slavnostního shromáždění

Konečně se podařilo do naši fotogalerie dostat fotografie z přípravy sálu v Závišicích na naše Slavnostní shromáždění a samozřejmě také z jeho průběhu. Ve fotogalerii je také kameraman Kabelové televize v Kopřivnici a tento týden můžete v aktualitách ktk vidět i živé záběry. A pokud nespěcháte, tak se v okamžiku, kdy na stránkách KTK objevíme možnost si záznam přehrát, tak Vás na tuto skutečnost upozorníme.

[ Publikováno 20.1.2019 PaMa ]9.1.2019

Události následující slavnostní shromáždění k 100-letému spolku

Slavnostní shromáždění 5.1.2019 bylo ukončeno a účastníci se rozjeli do svých domovů. Předseda na první návštěvu předsedkyně reagoval osobním e-mailem:

"Milá paní Machová.
To oslovení "milá" jsem si dovolil použít, protože při vaší návštěvě jste se nám milou opravdu stala. Věřím, že cesta domů vlakem byla bez problémů. Chci vám touto cestou moc poděkovat. Poděkovat za to, že jste přijela na naši oslavu sta let kopřivnického včelaření. Moc si toho vážíme. Myslím tím všechny naše včelaře i s rodinnými příslušníky, kteří byli přítomni. Ostatní mohou jen litovat, že nepřišli. Chci doufat, že vaše návštěva nebyla poslední. Až budeme mít jasno, kdy budeme mít vernisáž výstavy ke 100 letům včelaření v Kopřivnici, pravděpodobně 9.8.2019, dáme vám vědět a budeme se těšit, že přijedete. Určitě ne na otočku. Rádi vám ukážeme Kopřivnici i blízké okolí a vše, o co budete mít zájem. V příloze pár fotek z akce. Více můžete vidět, asi po doplnění, na našem webu včelaři-kopřivnice.cz.
Ještě jednou vám moc děkuji. Ve vaší práci přeji hodně úspěchů."

Po té obdržel náš předseda následující odpověď, a rozhodl se s Vámi o ní podělit:

"Vážený pane předsedo, já musím poděkovat za vlídné přijetí a příjemnou atmosféru.
Dojela jsem v pořádku. Mám radost, když naše organizace jako je i ta vaše kopřivnická pracují pro blaho spolku, když se můžeme jako včelaři pochlubit svou historií a svým významem pro společnost, že jsme hodni té úcty, kterou nám společnost prokazuje.
Přeji proto hodně radosti z práce pro spolek a samozřejmě zdravé včely.
Pokud mi to program dovolí, ráda opět přijedu."

Toto zveřejnění je provedeno se souhlasem obou předsedů. Přidáváme informaci o tom, že i na Webu ČSV najdete pár slov a fotografií z této naší akce.

[ Publikováno 9.1.2019 PaMa ]5.1.2019

Zahájení roku 2019 ve slavnostním duchu

Po ukončení roku, ve kterém jsme v naší republice oslavovali sté výročí jejího vzniku jsme my, kopřivničtí včelaři vykročili do roku, ve kterém si budeme na všech našich akcích a i těchto stránkách připomínat stejně letitou událost. Dne 9.1.1918 se sešli naši včelařští předkové, aby potvrdili, že chtějí vytvořit profesní společenství v Kopřivnici. A také tak tento den učinili, založili spolek včelařů.
Dnešní včelaři na kopřivnicku, si před tím středečním dnem s datem 9.1.2019 tuto událost připoměli 5.1.2019 na slavnostní schůzi v Závišicích, v restauraci u Kremlů. A když slavnostní, tak nejen pro samotné včelaře, ale také pro rodinné příslušníky včelařů. Na toto shromáždění byli také pozváni zástupci vyšších svazových orgánů, obcí kde ZO ČSV Kopřivnice působí, Moravskoslezského kraje a také našich místních mediálních partnerů. Nemohli jsme zapomenout ani na řadu dobrovolníků, kamarádů našich členů, bez jejichž pomoci bychom nemohli mnohé aktivity vůbec realizovat. Co do počtu členů by nás bylo sice dost, ale ne každý se může aktivně zapojit. Někdo již nemůže pro svůj věk, jiný protože je plně vytížen dalšími aktivitami, někteří pracují ve směnných provozech, dalším občas neslouží zdraví nebo jim brání úrazy a někteří takovým aktivitám zase nefandí. Máme ale štěstí, že jsou i nevčelaři, kteří našim akcím fandí a aktivně se jich účastní.
A abychom byli konkrétnější, tak vzpomeneme jmenovitě předsedkyni ČSV Jarmilu Machovou, předsedu a jednatelku OO ČSV Nový Jičín, Miroslava Segeťu a Marii Bučánkovou, náměstka hejtmana kraje Jiřího Navrátila, starostu města Kopřivnice Miroslava Kopečného a místostarostku Dagmar Rysovou, starostu obce Závišice Ladislava Lípového a redaktorku Kopřivnických novin Danu Hoďákovou. Také nás navštívil kameraman Kabelové televize Kopřivnice s kamerou a tak předpokládáme, že se něco o této akci objeví i v KTK. Snad nám to naši přátelé, kteří nám pravidelně při včelařských akcích pomáhají že je všechny nebudeme jmenovat. Možná je poznáte na fotografiích v naši fotogalerii. Jmenovitě mnohé z nich naleznete na stránkách Festivalu medu a písničky.
A když již víte víc o účastnících, tak zbývá dodat, že celou akci zahájil místopředseda ZO Tomáš Kostelník a následně vzpomínkovou informaci o uplynulých 100 letech přednesl předseda ZO Oldřich Němec. Na tomto místě nebudeme obsah popisovat. (V brzké době Vás budeme podrobněji o obsahu informovat na zvláštní stránce a zde se na ní jistě objeví odkaz.) Slavnostní setkání nebylo určeno jen proslovům. Bylo i časem, ve kterém mohli všichni účastníci spolu podiskutovat, uzavřít nová přátelství nebo se blíže vzájemně poznat. A k tomu, aby to mohli provést a nezůstat hladoví a žízniví sloužilo občerstvení i degustace vín z Jižní Moravy. A tiše u toho nebylo. Zahrála jim lidová Cimbálová muzika Radhošť.
A tak si den po této akci může výbor ZO ČSV Kopřivnici, jako pořadatel celé akce oddechnout s konstatováním, že se jim to přeci jenom povedlo a účastníkum sdělili co si připravili a nabídli i možnost k příjemnému posezení, pobavení se v toto sobotní pozdní odpoledne a večer. A Úplně na závěr první letošní zprávy je připojeno poděkování, kterého si vážíme, stejně jako za poděkování a přání v proslovech hostů za to, co ZO ČSV pro tuto krajinu a občany vykonala. A kdo by nebyl potěšen, když uslyší, že vykonává něco prospěšného nejen pro sebe, ale i pro jiné. A proto jménem všech včelařů kopřivnicka (a závišicka) za tato uznání děkujeme.

Poděkování starosty města Kopřivnice [ Publikováno 6.1.2019 PaMa ]Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Vyberte si:

Aktuální informace


Havarijní linka
Krajská veterinární správa

+420 720 995 203
Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné.

Dnes je 24. 04. 2019
Jiří

včely na květech

Počet přístupů na web:
 0004334 
z toho dnes:
298

Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz